Англи хэл - Can, could болон (be) able to

a Ямар нэгэн зүйл боломжтой, зөвшөөрөгдсөн эсвэл хэн нэгэн ийм тийм чадвартай гэдэг санааг илэрхийлэхдээ can гэдэг үгийг ашиглана. Ингэхдээ can + infinitive төгсөөгүй хэлбэр (can do / can see гэх мэт) гэсэн бүтцээр хэрэглэнэ.

 • We can see the lake from our bedroom window.
  Нуурыг бид унтлагын өрөөний цонхоор харж болно.

 • 'I haven't got a pen.' 'You can use mine.'
  'Надад үзэг байхгүй байна.' 'Чи минийхийг хэрэглэ. (хэрэглэж болно).'

 • Can you speak any foreign languages?
  Чи ямар нэг гадаад хэлээр ярьж чадах уу?

 • I can come and see you tomorrow if you like.
  Хэрэв чамайг дуртай байвал би маргааш ирээд чамтай уулзъя. (би ирж чадна.)

 • The word 'play' can be a noun or a verb.
  'Play' гэдэг бол нэр үг ч, үйл үг ч мөн. (нэр үг ч, үйл үг ч байж чадна.)

1 сэтгэгдэл:

Х.Энхцэцэг said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment